E.H.B.O. vereniging Stampersgat

Lidmaatschap

 


 

Eisen aan het lidmaatschap

Om het diploma geldig te houden zijn er herhalingslessen en lidmaatschap van een vereniging nodig.

 

Als hulpverlener wilt u uw kennis up-to-date houden. Ook de eerste hulpverlening is aan verandering onderhevig. Telkens wordt er van alles verbeterd in de theorie, de praktische aanpak of benadering van het slachtoffer.

EHBO Vereniging Stampersgat kan u als hulpverlener op de hoogte houden van deze veranderingen. Verder wordt tijdens de herhalinglessen aandacht besteed aan herhaling van de theorie en de praktische vaardigheden. Hierbij worden de ingeslopen slordigheidjes aangestipt en zo de puntjes weer op de “i”gezet.

Ervaren kaderinstructeurs delen met u ervaringen uit de praktijk en onze LOTUS slachtoffers helpen u, vooral tijdens de herhaling van de praktische vaardigheden, de routine te kweken die u in de praktijk nodig heeft om snel en kordaat te handelen.

Het volgen van herhalingslessen is tevens belangrijk om uw certificaat geldig te houden.

Als je dit gedurende 2 jaar doet dan wordt je diploma weer verlengd.
Het lidmaatschap van onze vereniging loopt gelijk met het kalenderjaar.
Jaarlijks ontvangen de leden een nota voor de verschuldigde contributie, deze nota moet binnen dertig dagen worden voldaan.

Bij beoordeling van een verlengingsaanvraag wordt gekeken naar competentie en geldigheid van lidmaatschap.
In dien je bij een of beide in gebreke blijft komt de verlenging in het gedrang.

  • Lid zijn van onze vereniging kost in 2013 € 31,75 p.p.
  • Indien meerdere inwonende gezinsleden lid zijn ontvangen die een korting van 10% op hun contributiebedrag
  • Indien u, uw lidmaatschap wenst te beëindigen dient u dit schriftelijk voor 30 november bij de secretaris kenbaar te maken.
    Doet u dit niet of te laat dan bent u contributie verschuldigd over het gehele kalenderjaar.

Aangesloten bij:

Info Bulletin

Volg ons op Facebook


Copyright © 2006-2013. Alle rechten voorbehouden aan EHBO Stampersgat